.

The Day After Tomorrow (2004) Diena Po Rytojaus

small poster image

Išvertė: Domaso
Atsiuntė:
thadas_88

Žanras: Veiksmas | Nuotykiai | Fantastika | Trileris

Režisierius: Roland Emmerich
Aktoriai: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy, Rossum, Dash Mihok ir kiti.

Siužetas: Nejaugi mus visus artimiausioje ateityje laukia naujas ledynmetis?
Šis klausimas neduoda ramybės mokslininkui klimatologui, Džekui Holui (Dennis Quaid). Jo tyrimai parodo, kad globalinis atšilimas gali privesti prie netikėtų ir katastrofiškų pakitimų žemės planetoje. Pragręžus Antarktikos leduose gręžinius, Holas randą įrodymą, kad panašūs kataklizmai vyko mūsų planetoje prieš maždaug dešimt tūkstančių metų ir perspėja valdžią apie tai, kad tas pats atsitiks ir dabar, jei tučtuojau nebus imtasi priemonių.
Bet jo perspėjimai pavėlavo, žemė jau pakeliui į globalinę ekologinę katastrofą: vienoje pasaulio vietoje visi gyvūnai žūva nuo uragano, kitoje įsiaudrinusi vandens stichija griauna miestus. Katastrofos artumas priverčia Džeką vykti ieškoti prapuolusio sūnaus į Niujorką, kuriame prasidėjo naujas ledynmečio periodas.


Išvertė/ripino - Atsiuntė Kalba Kiekis Tipas Kadrai per sek. Atsisiųsti
Domaso - thadas_88 LT 2 srt -